Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

hoangtu bongda  41 17/08/2021

Hú hú, mọi người cho hỏi khi mình thuê sân bóng cả năm, ký hợp đồng với chủ sân thì cần lưu ý những quy định gì để đảm bảo lợi ích cho mình? Ví dụ mà thuê xong, dừng không đá, có được bảo lưu không nhỉ?

caothu cado đã trả lời 24/08/2021

4 câu trả lời


caothu cado  29 đã đăng 24/08/2021

Tiền thuê chưa bao gồm :

+ Thuế phải nộp theo quy định pháp luật

+ Chi phí vệ sinh , tiền điện , nước , điện thoại , các loại chi phí , lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hóa của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê .

+ Tiền thuê không có sự thay đổi trong thời hạn thuê . Trong trường hợp Bên A tự ý thay đổi tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất được về tiền thuê và phải chấm dứt Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.

Thớt nhớ làm rõ cái chi phí này là bao nhiêu nhé. Kinh nghiệm xương máu =))

caothu cado đã trả lời 24/08/2021

List trò chơi đang HOT

caoviet  191 đã đăng 17/08/2021

Hợp đồng thuê sân bóng đá là một loại văn bản được ký kết giữa hai bên, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiêm cả hai bên.

Đây là loại giấy tờ khá quan trọng, nhất là khi bạn thuê sân đá bóng trong một khoảng thời gian khá dài như vậy.

Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

Trong hợp đồng thuê sân bóng đá sẽ bao gồm các quy định liên quan đến:

1. Thông tin chi tiết của hai bên

Thông tin này bao gồm họ tên người đứng ra làm hợp đồng, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc,…

sân bóng đá
Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

2. Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng này thường bao gồm: Bên cho thuê đồng ý cho thuê sân bóng, kèm theo thông tin chi tiết:

  • Địa điểm sân bóng đá
  • Diện tích thuê
  • Thời gian thuê cụ thể
  • Các tiện nghi đi kèm
  • Thời gian cụ thể sử dụng mỗi lần

3. Thời hạn hợp đồng thuê sân bóng

Hợp đồng thuê sân bóng cần có thời hạn cụ thể, có giá trị từ thời gian nào tới thời gian nào.

Đồng thời, trước khi hết hợp đồng thì bên cho thuê có trách nhiệm nhắc nhở để bên thuê kết thúc hoặc gia hạn thêm.

4. Tiền thuê và phương thức thanh toán

Tiền thuê cụ thể là bao nhiêu tiền, thanh toán bằng cách nào. Và trong số tiền thuê đó, có bao gồm những hạng mục gì khác không?

Ví dụ như nước uống, khăn lau, giày,… Hay có thuế/ tiền dịch vụ nào sẽ phát sinh không, bên nào trả tiền thuế này?

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Mỗi bên đều sẽ có quyền và nghĩa vụ cần tuân thủ, điều này cũng cần ghi chi tiết để tránh đôi co nếu có xảy ra sau này.

6. Phạt vi phạm hợp đồng thuê sân bóng

Khi một trong hai bên vi phạm các điều khoản thì sẽ phạt như thế nào.

Việc bạn đã ký 1 năm nhưng xảy ra dịch bệnh, không sử dụng sân bóng như đã thuê theo hợp đồng thì là trường hợp bất khả kháng. Nếu đúng thì bạn sẽ được cộng dồn thời gian sau. Nhưng cái này lại cần thỏa thuận lại với người cho thuê, và thống nhất giữa hai bên.

caoviet đã thay đổi trạng thái thành xuất bản 24/08/2021

 

caothu cado  29 đã đăng 21/08/2021

Với những trường hợp bất khả kháng do thiên tai hay dịch bệnh thì có khi chủ sân cũng cho mình bảo lưu. Tốt nhất ghi rõ trong hợp đồng. Vì không phải chủ sân nào cũng tử tế các ông ạ

caothu cado đã trả lời 21/08/2021

 

me bongda  24 đã đăng 21/08/2021

Gửi bạn mẫu hợp đồng thuê sân bóng, bạn điền các thông tin vào là ok ngay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******************

HỢP ĐỒNG THUÊ SÂN BÓNG

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, Luật thương mại số 36/2005/QH11 và Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho thuê sân) Sân bóng …………………..;

Địa chỉ: Số ….. đường ……….. tổ Dân phố 2, thị trấn …… huyện ……, tỉnh ………….;

Đại diện: Ông (bà) …………………………………..

CMND/CCCD số:……………………………cấp ngày………………..tại ………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên thuê sân) Đơn vị: ………………………………..;

Đại diện: Ông/bà: ………………….;

CMND/CCCD số:……………………………cấp ngày………………..tại ………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê sân bóng tập luyện thể thao tại Sân bóng ……………….. tại địa chỉ Số ….. đường …………. tổ dân phố …….. thị trấn …………huyện ……………. tỉnh ……………………………

ĐIỀU 1: GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ VÀ THỜI GIAN THUÊ

– Giá dịch vụ cho thuê: Giá dịch vụ cho thuê 1 sân bóng (sân …… người) là: ……đồng/giờ.

– Số lượng sân thuê: Bên B đồng ý thuê Bên A: 1 Sân bóng (….. người) cỏ nhân tạo.

– Thời gian thuê: Thời gian thuê … giờ/1 buổi/1 ngày, thời điểm từ …. giờ đến …. giờ trong các ngày thuê đã ghi trong hợp đồng.

– Thời gian thuê sân là: …. ngày, từ ngày …/…./….. đến ngày …./…./……..(hoặc thuê sân cố định vào ngày thứ… hàng tuần, từ ngày …/…./….. đến ngày …./…./……..).

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng trị giá hợp đồng cho dịch vụ thuê 1 sân bóng …. người, thời gian …. ngày là: …………..

Bằng chữ: ……………………..(…………………………..Việt Nam đồng).

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Tiền mặt thanh toán một lần sau khi kí kết hợp đồng hoặc có thể chuyển khoản đến số tài khoản của bên B. Cụ thể:

Số tài khoản:………………………………………………

Chủ tài khoản:…………………………………………….

Ngân hàng:………………………………………………

Chi nhánh:………………………………………………….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Bên A đảm bảo diện tích sân bóng được thuê đúng theo thỏa thuận, đảm bảo sân bóng luôn trong tình trạng tốt nhất cũng như không có sự tranh chấp về việc thuê sân bóng trong thời gian cho bên B thuê.

– Bên A chịu trách nhiệm và chủ động sửa chữa những hư hỏng về cơ sở vật chất của sân bóng không phải do bên B gây ra. Với những lỗi do bên B gây ra khiến bên A tổn thất nặng thì bên A có quyền chủ động sửa chữa sau khi gửi văn bản thông báo cho bên B 07 ngày mà bên B không tiến hành sửa chữa, mọi chi phí do bên B thanh toán.

– Cung cấp đầy đủ dụng cụ, cơ sở vật chất, kĩ thuật đầy đủ đi kèm theo sân bóng.

4.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Đóng tiền thuê sân bóng đúng hạn.

– Sử dụng sân bóng bên A theo đúng mục đích thuê ghi trên hợp đồng, không sử dụng sân bóng với các hành động vi phạm pháp luật.

– Không cho bên thứ 3 thuê lại hoặc thuê chung khi không có thông báo và sự đồng ý của bên A.

– Khi có lỗi sân bóng cần thông báo cho bên A để hai bên hợp tác khắc phục lỗi đó sớm nhất.

– Được phép lắp đặt các dụng cụ, đồ mà không làm thay đổi kết cấu của sân bóng, vẫn đảm bảo sân bóng giữ nguyên giá trị sử dụng ban đầu.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Thanh lí hợp đồng ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có khó khăn phát sinh thì hai bên cùng nhau thảo luận để giải quyết trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi. Trường hợp hai bên không tìm được phương án giải quyết thì sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

– Nếu một trong hai bên đơn phương hủy hợp đồng trước khi hết hạn hợp đồng thì phải bồi thường cho bên còn lại ….% giá trị hợp đồng.

– Giá thuê sân bóng trong thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ không thay đổi, giữ nguyên theo thỏa thuận đã kí kết trong hợp đồng này.

– Tiền đặt cọc 01 tháng bên B chuyển cho bên A ngay sau kí hợp đồng, khi kết thúc hợp đồng bên A sẽ trả lại cho bên B nguyên vẹn, không tính lãi suất, không trừ vào chi phí thuê hay phát sinh trong thời gian thuê. Tiền cọc nhằm mục đích đảm bảo bên B sẽ thanh toán đúng hẹn cho bên A.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …./…../…………

Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bản 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

me bongda đã trả lời 21/08/2021
Có thể bạn quan tâm
13/09/2022

divedau 2022 58 19/08/2021 Mình mới vào Sài Gòn, xin các bạn địa chỉ quán cafe nào xem bóng đá ở HCM ok nhất? Hết dịch ra ngồi giải ngố với caothu cado đã trả lời 23/09/2021 4 câu trả lời caothu cado  29 đã đăng 23/08/2021 Trong HCM quán cafe xem bóng đá giá bình dân hơn…

13/09/2022

hoangtu bongda  41 19/08/2021 Thấy mấy sân bóng đá hay có các cô em xinh đẹp quá. Các cụ cho hỏi làm thế nào để đá bóng hay và trình độ như siêu sao sân cỏ để thu hút các em :)) Biết đâu sân cỏ lại se duyên hết ế =)) Trăm sự nhờ các…

13/09/2022

ohoh 1992 141 19/08/2021 Đá bóng có liên quan gì đến cổ chân không các cụ? Kiểu như là ai đá bóng mạnh là cổ chân khỏe à? Ví dụ như mình muốn cải thiện lực sút bóng thì có được không và làm thế nào để đá bóng mạnh hơn? hoangtu bongda đã trả lời 23/08/2021 4…

13/09/2022

quan 86 43 19/08/2021 Mọi người cho hỏi cái bóng đá tổng lực là cái gì vậy nhỉ? divedau 2022 đã trả lời 23/08/2021 4 câu trả lời divedau 2022 58 đã đăng 23/08/2021 Về cơ bản, khi áp dụng bóng đá tổng lực các hậu vệ cũng phải tấn công và ngược lại, các tiền đạo cũng phải…

13/09/2022

me bongda  24 19/08/2021 Mê bóng đá quá mà chưa biết làm sao để đá được một quả xoáy vào côn. Xin các cao thủ bí quyết để mình đi gáy với =)) divedau 2022 đã trả lời 23/08/2021 5 câu trả lời divedau 2022 58 đã đăng 23/08/2021 Theo mình đá bóng xoáy bằng má trong là tạo…

13/09/2022

Hoingu lam  120 19/08/2021 Fan bóng đá là gì? Sao lại cứ phải fan fan để có cái tác dụng gì hả các ông? divedau 2022 đã trả lời 23/08/2021 4 câu trả lời divedau 2022 58 đã đăng 23/08/2021 Hello các Manucian =)) divedau 2022 đã trả lời 23/08/2021 emtrai caoviet  180 đã đăng 20/08/2021 Fan bóng đá là gì? Fan…

Hỗ Trợ Khuyến Mãi, Nạp, Rút Zalo: 0567745042
Index